Preaload Image

Siguria në Ushqim

Instiituti Profesional Atc në bashkëpunim me Ambasadën e Francës në kosovë, zhvillon konferencën me tematikë profesionale nën temën “Siguria në Ushqim”

Start Time

12:00 am

E mërkurë, 17 Nëntor, 2021

Finish Time

12:00 am

E mërkurë, 17 Nëntor, 2021